Contactar amb el CIM

El CIM

Formulario de contacto

Enviar un correo electrónico. Todos los campos con un asterisco ('*') son obligatorios.

Contacto

Targetes
Posición:
Per a sol·licitar que el CIM et tramite la targeta de la federació.
Correo electrónico:
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Información general

Información general:

Associació al CIM i/o  tramitació de llicència

MÈTODE FÀCIL: còpia i pega, i envia un missatge amb la teua petició amb les següents dades:

      enviar a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Llicència:           Cap(ninguna) ,  FEMECV:  AUT.,  A,  Afamiliar,   B ,   C ,   D
NIF: 
Nom:  
Cognoms:  
Nom curt, sobrenom o malnom:
Data naixement:
Adreça: 
Codi postal: 
Ciutat, Pais: 
Compte bancari IBAN:
Correu electronic 
Telèfons: 
Comentaris:   

A l'emetre este formulari declares estar autoritzat en eixe compte bancari i AUTORITZES al CIM perquè efectue el cobrament anual de la quota de soci (aprovada en Assemblea General) i tan sols a més,  els pagaments de llicències i de participació en activitats, que específicament i en cada ocasió acceptes. Les teues dades tindran un tractament absolutament privat i confidencial. Les dades personals que subministres s'incorporaran al fitxer "Socis del *CIM" i en els sistemes, de titularitat del CIM, necessaris per a la gestió i tramitació de la teua sol·licitud. Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament, podràs exercitar-los per escrit o electrònicament, davant CLUB INTEGRAL de MONTAÑA acreditant que eres el titular de les dades. 

Al emitir este formulario declaras estar autorizado en esa cuenta bancaria y AUTORIZAS al CIM para que efectúe el cobro anual de la cuota de socio (aprobada en Asamblea General) y tan solo además, los pagos de licencias y de participación en actividades, que específicamente y en cada ocasión aceptes. Tus datos tendrán un tratamiento absolutamente privado y confidencial. Los datos personales que suministres se incorporarán al fichero "Socios del CIM" y en los sistemas, de titularidad del CIM, necesarios para la gestión y tramitación de tu solicitud. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento, podrás ejercitarlos por escrito o electrónicamente ante CLUB INTEGRAL de MONTAÑA, acreditando que eres el titular de los datos.