. 

Lloc d'utilització del CIM (Cafetería Santa Mónica)
Dijous

 Mapa de ubicación de cafetería Santa Mónica

Clic per a veure en Google Maps 

Cafetería Santa Mónica

Plaza Santa Mónica, 3  

46009 Valencia
 

 Coordina: Zacarías