Mapas “El Tossal cartografíes”  ElTossalCartografies.com 

* Els Ports I
* La Tinença de Benifassa
* Serra de Mariola
* La Serrella

  Librería Patagonia

PVP: 10,00 €

  C/ Hospital, 1. Valencia Tel. 963 93 60 52 
De lunes a viernes de 10,00 a 14,00 y de 16,30 a 20,30
Sábados de 10,30 a 14,00 y de 17,30 a 20,30

Boletín informativo Nº 10  Abril-2009

El Tossal Cartografies, empresa formada per Natxo Segura, Òscar Arnau i Pau Fuster Puig, presenta la primera col·lecció de cartografies excursionistes del País Valencià. Després de la satisfactòria experiència amb la realització dels mapes dels termes municipals de l’Alcora i Xodos, aquest grup de joves topògrafs valencians es llança de ple a l’ambiciós projecte de produir cartografia excursionista de les Serres i Paratges més emblemàtics de les nostres terres d’interior. Aquesta col·lecció s’enceta amb l’eixida a la venda dels mapes de la Serrella (1/20.000), la Serra de Mariola (1/25.000), els Ports I (1/25.000) i la Tinença de Benifassà (1/30.000), i amb vistes de treure a la llum l’any vinent, Serra d’Espadà, Serra Calderona i la Serra d’Aitana. Un projecte amb vistes de futur, que pretén cobrir el buit històric del nostre país en quant a mapes excursionistes. Els mapes que ara es presenten, tenen la particularitat d’anar acompanyats d’una guia turística al revers del full cartogràfic que mitjançant textos, fotografies i altres informacions d’interès per als amants de la muntanya, ens permetran conèixer a fons aquestos paratges.
Podríem dir que són uns mapes topogràfics, excursionistes, etnogràfics i turístics, una cartografia final que conté tots els elements topogràfics de la representació del terreny (Altimetria, Planimetria i Toponímia), els elements anomenats etnogràfics d’aquestos territoris (pous, aljubs, pous de neus, barraques de pastor, sènies, carboneres, etc.), més els elements destacats pel seu interès històric i/o turístic (ermites,
paratges protegits, museus, edificis singulars, etc) ademés de les rutes excursionistes, tant homologades com proposades. El mapa temàtic com a document visual, és capaç de transmetre un important volum d’informació de forma instantània, i quasi l’únic amb capacitat de transmetre les relacions espacials dels diferents elements del territori. Per tant es converteix en una eina que ens obre les portes d’aquestes terres i ens orienta a través d’elles, permetent-nos conèixer en directe el seu valor, gaudint dels pobles, els masos i la natura, a un ritme assossegat, tranquil i respectuós, mitjançant el senderisme o la bicicleta.
Així doncs, amb l’esforç dut a terme per tal de georeferenciar i destacar tot aquest patrimoni natural, humà i cultural, el Tossal Cartografies aconsegueix indirectament generar uns documents històrics, que donen constància d’uns elements culturals amb risc de desaparició. Parlem d’
un gran nombre d’enginys i particulars tipologies arquitectòniques, que els homes i dones que no fa tant temps habitaven aquestes muntanyes van construir amb el seu treball tenaç i necessari, per tal de subsistir en un medi hostil.
Aquest resultat ha estat gràcies a un estudi profund de recopilació d’informació i un exhaustiu treball de camp, contant sempre amb la
inestimable col·laboració dels habitants que encara queden a la zona i dels diferents estudiosos que pel simple fet, d’estimar la seua terra i el seu país, han col·laborat desinteressadament: Ferran Guardiola, Jorge Cruz Orozco i Josep Maria Segura. Amb aquestes inèdites edicions al País Valencià, el Tossal Cartografies pretén col·laborar a potenciar un turisme de qualitat, integrat amb el medi, de coneixement del medi i per tant, respectuós amb l’entorn i amb tot aquest llegat. Un turisme, que ben controlat, planificat i ordenat, des d’una perspectiva integradora, pot
proporcionar les inversions necessàries per tal de revitalitzar tot aquest món rural, ara per ara oblidat, i així evitar, ara que encara som a temps,
els errors del passat comesos al litoral.

Compartir