Integral  SERRA NEVADA - 20 TRESMILS ->  Alta Ruta Pirenaica
15-19 març 2014
....   track
Etapa 1. Balneario de Panticosa (1.650 m.)-Puerto Viejo Brazato (2.580 m.)-Valle Ara (2.080 m.)-Col Oulettes (2.615 m.) - Ref. Oulettes de Gaube(2.150 m.) (vídeo etapa1) (track etapa1)
Etapa 2. Ref. Oulettes de Gaube(2.150 m.)- Col Mulets (2.594 m.)-Valle Ara (2.340 m.) - Col Aratille (2.530 m.)- Gave d'Aratille (2.350 m.)- Pic Alphonse Meillon o Punta Chabarrou (2.930 m.)-Refuge Wallon (1.865 m.) (vídeo etapa2 (track etapa2)
Etapa 3. Refuge Wallon (1.865 m.)-Col d'Aragon (2.805 m.) -Pic Cambalés (2.960 m.) - Collado Piedra San Martín (2.310 m.)- Refugio Respomuso (2.150 m.) (vídeo etapa3 (track etapa3)
Etapa 4. Refugio Respomuso (2.150 m.)-Collado Piedrafita o Tebarray (2.770 m.)-Pic Tebarray (2.880 m.)-Collado Infiernos (2.730 m.)-Refugio Ibones Bachimaña (2.200 m.) (vídeo etapa4 (track etapa4)
Etapa 5. Refugio Ibones Bachimaña (2.200 m.)- Ibón Bramatuero Alto (2.510 m.)-Cuello Batanes (2.760 m.) -Pico Diente Batanes (2.880 m.) - Balneario de Panticosa (1.650 m.) (vídeo etapa5) (track etapa5)
 

Alternativa Pirenaica

Ante las malas condiciones de hielo y falta de nieve que impiden la travesía en SN hemos preparado una alternativa (con nieve seguro).

Viernes: subida a dormir a Casa Piedra, Balneario de Panticosa.
Sábado: Balneario de Panticosa (1650 m)-Puerto Viejo Brazato (2.580 m)- Pico Bacías opcional (2.760 m) - Valle Ara (2.100 m)-Col Oulettes (2.615 m)-Ref. Oulettes (2-150 m).
Domingo: Ref. Oulettes (2.150 m)- Col Mulets (2.595m)-Valle Ara (2.300 m) - Col Aratille (2.525 m) - Descenso a 2.360 m- Pico Alphonse Miellon opcional (2.930 m)- Ref. Wallon 1.865 m.
Lunes: Ref. Wallon 1865 m- Pico Cambales 2.965 m-Ref. Respomuso 2.200 m.
Martes: Opción 1: Ref. Respomuso- Llano Cantal - Col Tebarray 2.760 m - Pico Tebarray opcional (2.860m) - Ref. Bachimala (2200 m)
Opción 2:REf. Respomuso (2.200 m)-Col Facha (2.650 m)-Gran Facha opcional (3.005 m)-descenso a 2.400 m- Col Marcadau 2.540 m -Ref. Bachimala 2.200 m.
Miércoles: Ref. Bachimala (2.200) - Bramatuero - Col Batanes 2.760- Pico Serrato o Diente Batanes (2.834 m) opcional- Bajada al balneario por ibones Labaza (1.650 m).

 

 

AVANÇ INTEGRAL SERRA NEVADA

Com he rebut diverses consultes sobre l'eixida prevista en Falles per realitzar la integral de Serra Nevada amb esquís, informo que fins a principis de març no eixirà informació sobre aquest tema, ja que aquesta travessia requereix que es donin bones condicions d'innivació a la zona per poder fer-la. A data de hui no es donen. Però esperarem a març.
 

 

 

 

 

 

 

Activitats especials 1994-2014, 20 anys del CIM.

INTEGRAL DE SIERRA NEVADA - 20 TRESMILSimages/CIM/COMUN/ico_EM.png 15-19 març Ximo Tormo.

 

Projecte 20 anys - 20 CIMs. Amb motiu de la celebració dels seus 20 anys d'activitats, el CIM et proposa la participació en el projecte 20 anys-20 CIMs, consistent en l'ascensió a 20 CIMs al llarg del 2014, any del seu 20 aniversari .

Recorda que en participar en qualsevol activitat del CIM, acceptes la seua exempció de responsabilitat.
<Llistat de totes les Activitats del CIM>
Compartir